Teknisk og praktisk information

Anvendelsesområder:
Facadeisoleringssystemet kan anvendes på teglmur og alle faste facadebeklædninger. Systemet er specielt udviklet til renoveringsopgaver, men kan anvendes til både nybyggeri, om- og tilbygning. Systemet er således ideelt til renovering og nybyggeri af private boliger såvel som institutions- og erhvervsbygninger. Hulmursisolerede ydervægge kan med fordel yderligere energiforbedres med facadeisoleringssystemet. 

Materialer og fremgangsmåde:
Facade-isoleringssystemet består af hårde
mineraluldsplader, der limes og dyvles udvendig på facaden og derefter pudses med en fleksibel facadepuds, som armeres med armeringsnetSystemet kompletteres med hjørnearmering, pudsehjørner til murfalse og sokkel-profiler. Til det yderste pudslag kan vælges mellem indfarvet fils i 40 forskellige farver.

Fordele ved udvendig facadeisolering:
Udvendig isolering sikrer mod store temperatur-svingninger i de yderste centimeter af facaden, hvilket holder fugt- og skimmelsvamp  ude af boligen. Gamle huses utætheder, som ellers kan være svære at fange, bliver lukket inde. Samtidig bibeholdes boligens indendørs areal og facadeisoleringssystemet giver en flot pudset overflade.

Facadeisoleringssystemets opbygning

  • Evt. sikring af sætningsrevner
  • Evt. opretning
  • Sokkelprofil og sokkelnet
  • Punktlimning med multiklæb
  • Facaderplader
  • Dyvler
  • Hjørneprofil
  • Armeringsnet og grundpuds
  • Grunder
  • Indfarvet slutpuds

Ofte stillede spørgsmål

Kan man få håndværkerfradrag?
Det er muligt at få håndværkerfradrag på facadeisolering.

Kan man facadeisolere alle huse
Som udgangspunkt er svaret ja, dog kræver det en individuel vurdering.

Koster det noget at få et tilbud?
Nej, tilbud er gratis og uforpligtende.

Kan man vælge en anden farve end hvid?Ja, når du bestiller et tilbud, kommer vi ud til dig og her har vi et farvekort, hvor du kan vælge frit.  

Er stillads med i prisen?
Stillads er ikke inkluderet i prisen. Skal der opsættes stillads, vil det pålægges prisen. Det kræver en individuel vurdering. Typisk vil der skulle opsættes stillads ved alle projekter med en højde på over 3 meter.

Hvad skal jeg selv gøre?
Det optimale vil være, at du søger for, at adgangs-forholdene er tilgængelige, og at der som minimum ikke er noget tættere på facaden end i en afstand af 1,5 meter.

Beskytter huset

Kontakt os

FacadeisoleringDanmark.dk